Strefa Inwestora

Raport okresowy: Raport roczny za 2023 rok

EBI
2
/ 2024

Raport roczny za 2023 rok

2024-03-20

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2023. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Sprawozdanie z badania SF Zeneris Projekty 31.12.2023
ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2023

Linki do opublikowanych raportów:
Raport w NewConnect
Raport w Infostrefa