Strefa Inwestora

Raport okresowy: Raport roczny za 2022 rok

EBI
2
/ 2023

Raport roczny za 2022 rok

2023-03-21

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2022 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna

5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2022
Sprawozdanie z badania Zeneris Projekty S.A. 31.12.2022-sig

Linki do opublikowanych raportów:
Raport w NewConnect
Raport w Infostrefa