Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
8
/ 2023

Zawarcie istotnej umowy

2023-12-22

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 21/2022 z dnia 10.11.2022r. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 21.12.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim”. Dodatkowo została zawarta umowa na część nr 3 zamówienia, a więc łącznie zawarto umowy na trzy z ośmiu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 3, 6 i 8).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 914 689,50 zł, przy czym za część nr 3 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 85 669,50 zł brutto, za część nr 6 zamówienia 619 920 zł brutto, a za część nr 8 zamówienia 209 100 zł brutto.

Termin realizacji zamówień wynosi do 20 miesięcy od zawarcia poszczególnych umów.

Spółka uznała tę informację za istotną, ze względu na łączną wartość zawartych umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa