Strefa Inwestora

Raport bieżący: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A. podjętych w dniu 23.06.2022r.

EBI
8
/ 2022

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A. podjętych w dniu 23.06.2022r.

2022-06-23

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zeneris Projekty Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik

– treść uchwał
uchwały podjęte 23.06.2022 ZWZ ZEN.S.A

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa