Strefa Inwestora

Raport bieżący: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI
5
/ 2023

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2023-05-30

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Włodzimierza Głowackiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa