Aktualizacje

Właśnie zakończyła się modernizacja Zalewu na Borkach w Radomiu!

Firma Zeneris Projekty S.A. wygrała przetarg na projekt przebudowy i modernizacji Zalewu na Borkach w Radomiu. Jest to największy zbiornik wodny w okolicy, pełniący funkcję terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców. Wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dla następujących prac:

  • Przebudowa jazu głównego,
  • Budowa przepławki dla ryb przy jazie głównym,
  • Doszczelnienie korpusu zapory czołowej zbiornika Borki,
  • Remont jazu kozłowego,
  • Odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika Borki,
  • Montaż urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów w czaszy zbiornika Borki (fontanny, dyfuzory),
  • Montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody oraz oświetlenia stawów z energii odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, mała elektrownia wiatrowa, zasilanie trzech fontann oraz zestawów napowietrzających zbiornik),
  • Przebudowa stawów kolmatacyjnych (w tym: odmulenie stawów, budowa konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających, budowa nowych progów w miejscu istniejących wraz z budową bystrzy, podwyższenie ogroblowania, budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową ciągu komunikacyjnego do stawów, naświetlenie stawów).

Wykonawca prac właśnie zakończył swoje działania. Szczegóły realizacji dostępne są tutaj.