Aktualizacje

Magazyny energii dla instalacji fotowoltaicznych

Kilka dni temu weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która reguluje kwestie magazynowania energii i może być początkiem popularności małych magazynów w Polsce. Dlaczego firmy coraz częściej decydują się na własny system magazynowania energii?

magazyny energii a fotowoltaika
źródło: unsplash.com

Zmiany w ustawie o OZE, które zakładają przejście z systemu opustów na sprzedaż i odkup energii jeszcze bardziej zachęciły do inwestowania w fotowoltaikę. Te przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z obecnego systemu, muszą założyć instalację przed 1 stycznia 2022. Natomiast nowelizacja ustawy Prawo energetyczne otwiera nowe możliwości ? między innymi samodzielne magazynowanie własnej energii bez korzystania z sieci.

Po co inwestować we własny magazyn energii?

Odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze ? to będzie się opłacać. Prosument, który uruchomi instalację fotowoltaiczną po 1.01.2022 roku będzie musiał korzystać z systemu sprzedaży i zakupu energii z sieci. Cena sprzedaży wyprodukowanych nadwyżek to 256 zł za MWh. A cena zakupu energii z sieci wyniesie 667 zł za MWh. Oznacza to wydłużony okres zwrotu z inwestycji, zamiast 4-6 lat może to być nawet 8 lat.

Drugą ważną kwestią jest nieprzewidywalność odnawialnych źródeł energii. Zarówno energia słoneczna, jak i wiatrowa produkowane są przy korzystnych warunkach pogodowych. Własne akumulatory pozwalają na gromadzenie i przechowywanie wygenerowanych nadwyżek, a następnie wykorzystanie ich w czasie większego zapotrzebowania na energię.

Posiadanie własnego magazynu zwiększa także autokonsumpcję wyprodukowanej energii. Zmiana w ustawie o OZE ma między innymi wyeliminować marnotrawstwo energii. Wiele gospodarstw domowych czy firm montowało przewymiarowane instalacje, następnie wykorzystywało tylko 20-40% własnej energii, a resztę oddawało do sieci. Właściwie dobrana moc instalacji oraz nawet niewielki magazyn pozwoli na zwiększenie konsumpcji energii do 80-90%, a tym samym generowanie największych oszczędności.

Firma posiadająca magazyn energii ma możliwość ładowania baterii w nocy w tzw. tańszej taryfie oraz rozładowywania w droższej, przez co zakład może zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną w godzinach szczytu porannego. 

Kolejną bardzo istotną kwestią jest możliwość zmniejszenia mocy umownej, pokrywając w szczytach pracy zakładu zapotrzebowanie na energię z magazynu energii przez co nie dopuszcza się do przekroczenia mocy umownej. Dzięki temu opłaty stałe co miesiąc są niższe a brak przekroczeń to również brak kar wysokości 10-krotności nadwyżki.

Nowelizacja prawa energetycznego

Właśnie weszła ustawa nowelizująca Prawo energetyczne, nazywana jest ustawą licznikową. Wprowadza ona bowiem obowiązek montażu liczników inteligentnych u co najmniej 80% końcowych odbiorców energii elektrycznej, w tym w minimum 80% gospodarstw domowych. Taki udział ma zostać osiągnięty do końca 2028 roku.

Najnowsze zmiany w Prawie energetycznym mają ponadto umożliwić rozwój krajowego rynku magazynów energii. Ujednolicona została sama definicja magazynowania energii elektrycznej, która ma być rozumiana jako “instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej”. Zaproponowano zmianę definicji odbiorcy końcowego, która ma pozwolić na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego tej energii, która jest wykorzystywana na potrzeby magazynowania. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie przez odbiorcę.

Ustawa przewiduje wyłączenie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu. Zakłada całkowite zniesienie obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, a także określa ulgi w obowiązkach związanych z koncesjonowaniem. Przewiduje także obniżenie kosztów przyłączenia do sieci.

To nie koniec prac nad regulacjami dotyczącymi magazynów energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza uregulować kwestie formalno-techniczne poprzez wprowadzenie formularza wzoru rejestru magazynu oraz zasady wpisu do rejestrów prowadzonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Obecnie magazyny traktowane są jako jednostki wytwórcze i nie wpisuje się ich do rejestru.

Pełna treść ustawy znajduje się tutaj.

Magazyn energii dla Twojej firmy

Magazyny energii posiadają stosunkowo prostą zasadę działania. Dostarczana do akumulatorów energia elektryczna przechowywana jest w postaci chemicznej, następnie jest ponownie przekształcana i oddawana w formie energii elektrycznej. Magazyn składa się z baterii litowo-jonowych połączonych w zespoły. Żywotność baterii to od 6000-8000 cykli pełnego ładowania i rozładowania do 90% – przeliczona na 20 lat. Gwarancja producenta na magazyn wynosi 10 lat. Sprawność magazynu litowo-jonowego wynosi ponad 80%, czyli jest jeszcze bardziej opłacalny niż obecny system opustów. Do tego konieczny jest system zarządzania BMS oraz falownik. Magazyny te poprzez swoją modularność umożliwiają szybką i bezproblemową rozbudowę.

Dla naszych klientów biznesowych wykonujemy projekty uwzględniające magazyny energii. Na początek przygotowujemy analizę zużycia energii w zakładzie, szacowaną produkcję energii z planowanej instalacji fotowoltaicznej oraz analizujemy indywidualne potrzeby firmy. Dobieramy odpowiedni magazyn do specyfiki danego projektu. Korzystamy z producentów mających komponenty najwyższej jakości, jak firma LaserTec wykorzystująca ogniwa Kokamo.