Aktualizacje

Program Agroenergia 2021

Dziś wystartował nabór wniosków do programu Agroenergia. Część 1 obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, pompy ciepła oraz towarzyszące magazyny energii. Należy się pospieszyć ? wnioski przyjmowane są do 28.07.2021 lub do wyczerpania alokacji środków finansowych.

fotowoltaika dla rolnika
źródło: unsplash.com

Program Agroenergia powstał z myślą o wspieraniu rozwoju gospodarstw rolnych. W założeniach programu znalazło się dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika wraz z magazynem energii, małe elektrownie wodne, pompy ciepła, mikroinstalacje wiatrowe i biogazownie. Program podzielono na dwa etapy ? pierwszy etap obejmuje instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła.

Na co można otrzymać dotację?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to ogromny wysiłek oraz konieczność zadbania o wiele elementów działalności. Jednym z tych elementów jest potrzeba nieustannego rozwoju swojego biznesu. Tu mogą zdecydowanie pomóc przemyślane i opłacalne inwestycje, dzięki którym generuje się oszczędności na wiele lat.

Taką inwestycją jest własna instalacja fotowoltaiczna. Pozwala ona ograniczyć wydatki ponoszone na energię elektryczną już od momentu uruchomienia. Dodatkowo generuje oszczędności przez kolejne minimum 25 lat produkując bezawaryjnie czystą energię. Wsparcie instalacji magazynem energii to następny krok do jeszcze szybszego tempa zwrotu inwestycji oraz jeszcze większych oszczędności na lata. Nasza firma współpracuje z firmą LaserTec, dzięki czemu możemy zaoferować Ci pełną instalację wraz z magazynem energii.

Program Agroenergia zakłada dopłaty do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp. W przypadku montażu instalacji mniejszej niż 10kWp warto rozważyć wzięcie udziału w programie Mój Prąd. Więcej o aktualnych dofinansowaniach dowiesz się tutaj. Jeśli wybierzesz pompę ciepła bądź elektrownię wiatrową – zasady przyznawania dopłat są takie same jak dla fotowoltaiki. Jeśli zdecydujesz się na instalację hybrydową, czyli połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to łączna moc obu instalacji może przekroczyć 50 kWp, jednak każdy z elementów systemu hybrydowego nadal musi mieć poniżej 50 kWp.

Dotacje będą realizowane do końca 2025 roku, a pełen budżet programu Agroenergia wynosi 200 milionów złotych. Z tej kwoty 170 mln zł zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje dla rolników. Warto pamiętać, że dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji, a jego wysokość może maksymalnie wynieść 20% kosztów kwalifikowanych.

Dla instalacji od 10kWp do 30 kWp ? do 20% bezzwrotnej dotacji, maksymalnie 15 000 zł.

Dla instalacji od 30 kWp do 50 kWp ? do 13% bezzwrotnej dotacji, maksymalnie 25 000 zł.

W przypadku instalacji hybrydowej przewidziano dodatek w wysokości 10 000 zł. Warto dodać, że dla towarzyszącego magazynu energii przewidziano dofinansowanie do 20% kosztów, przy czym koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się osoby fizyczne, będące właścicielem nieruchomości rolnych lub dzierżawcy takich nieruchomości. Powierzchnia użytków rolnych musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 ha. Należy posiadać prawo własności lub dzierżawy przez minimum rok przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby prawne będące właścicielem nieruchomości rolnych lub dzierżawcy takich nieruchomości. Powierzchnia użytków rolnych musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 ha. Należy posiadać prawo własności lub dzierżawy przez minimum rok przed złożeniem wniosku. Należy prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą świadczącą usługi rolne (PKD 01.61.Z lub 01.62.Z lub 01.63.Z).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie NFOŚiGW.

Ile można zyskać?

Dofinansowania w programie Agroenergia pozwalają na zdecydowanie szybsze tempo zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo decydując się na OZE gospodarstwo rolne zyskuje miano ekologicznego, nowoczesnego i innowacyjnego. Panele słoneczne generują darmową energię elektryczną, dzięki czemu rachunki za prąd można znacząco obniżyć. Dodając do instalacji własny magazyn energii, koszty energii elektrycznej można prawie wyeliminować.

Pamiętaj, że jako rolnik możesz dodatkowo odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego. Od poniesionych kosztów wystarczy odjąć kwotę dofinansowania i z uzyskanej różnicy możesz odliczyć 25% podatku rolnego.

Jeśli planujesz montaż instalacji, skorzystaj z profesjonalnego audytu fotowoltaicznego. Dzięki temu instalacja będzie zaprojektowana zgodnie z potrzebami Twojego gospodarstwa, wręcz skrojona na miarę. Gdy instalacja okaże się zbyt mała, aby pokryć zapotrzebowanie, to tempo zwrotu będzie dużo wolniejsze. Natomiast nie ma też potrzeby montować przewymiarowanych instalacji.

Zgłoś się do nas! Przeprowadzimy audyt fotowoltaiczny, pomożemy wybrać najbardziej efektywną lokalizację instalacji, pomożemy w uzyskaniu dofinansowania rządowego. Wspieramy Cię na każdym etapie inwestycji ? od koncepcji, przez projekt, montaż, dokumentację, aż do przyłączenia i uruchomienia instalacji.