Aktualizacje

Dofinansowanie do fotowoltaiki ? czy w 2021 nadal jest możliwe?

Rok 2020 obfitował w programy wsparcia OZE. Jeśli jednak Twoje przedsiębiorstwo lub gospodarstwo nie zdążyło skorzystać – nic straconego! W roku 2021 startują kolejne programy dla firm, rolników oraz osób prywatnych.

dofinansowanie do fotowoltaiki

Rynek OZE rozwija się dynamicznie i nie wydaje się zwalniać. Jednak to zeszły rok był przełomowy dla fotowoltaiki w Polsce. Do końca 2020 roku moc zainstalowana w naszym kraju wyniosła niemal 4GW, a to oznacza wzrost o 170% w porównaniu z rokiem 2019. Dodatkowo rok 2020 obfitował w programy i systemy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, rolników i innych podmiotów, które chciały zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną.

Według badań EFL dotyczących barier inwestycji w OZE, najczęściej wymienianą przeszkodą jest wysoki koszt początkowy instalacji fotowoltaicznej (wskazało 87% ankietowanych). Bardzo często wymienia się także brak dofinansowań lub niskie dofinansowania dla tego typu przedsięwzięć (wskazało 56% ankietowanych). W roku 2021 wiele programów wsparcia OZE z 2020 już nie funkcjonuje, ale nadal można skorzystać z dofinansowań ? zarówno dla firm, rolników, jak i prywatnych użytkowników.

Program Energia Plus

Program Energia Plus jest głównym dofinansowaniem dla firm. Jego celem nadrzędnym jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez przedsiębiorstwa, w tym także poprawa jakości powietrza, program działa poprzez wsparcie inwestycyjne. To idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty energii elektrycznej oraz wprowadzona opłata mocowa (więcej o tej opłacie przeczytasz tutaj) mają często ogromny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł) lub dotacji o wartości do 50% kosztów kwalifikowanych. Okres pożyczki to maksymalnie 20 lat dla danej inwestycji. Okres kwalifikowalności kosztów: 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r. Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Energia Plus przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto dodać, że dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Instalacje montowane poza bryłą budynku mieszkalnego (np. na gruncie lub budynku gospodarczym) objęte są 8% podatkiem VAT.

Nabór wniosków znajdziesz tutaj.

Od Ministerstwa Finansów

Od 2019 roku można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, umożliwiającej odpisanie od podstawy opodatkowania kosztów inwestycji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Podatnik może odpisać do 53.000 zł. Ulgę można łączyć z Czystym Powietrzem i Moim prądem, a także z programem Agroenergia. Jednak warunkiem jest, aby podatnik był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aktualna jest również ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników, którzy inwestując w instalację fotowoltaiczną, mogą odliczyć od podatku 25% poniesionych kosztów. Odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat, jednak ta ulga nie łączy się z żadnymi innymi dotacjami  ? w przypadku rolników korzystających z programu Agroenergia nie ma możliwości skorzystania z tej ulgi.

Program Agroenergia

Aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu Agroeenergia, należy posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy użytków rolnych. Dodatkowo potencjalny beneficjent musi ten status posiadać przynajmniej od roku. Ograniczeniom podlega także powierzchnia użytków rolnych ? wymagana powierzchnia to od 1 do 300 ha.

O pozyskanie dofinansowania mogą się także starać wnioskodawcy posiadający status osoby prawnej, którzy przez co najmniej rok prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych. Wymagania są podobne, jak w przypadku osób fizycznych ? gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha oraz prawo własności lub dzierżawy minimum od roku.

Należy pamiętać o kilku warunkach przed przystąpieniem do programu:

  • Najpierw należy złożyć wniosek o przystąpienie do programu, a dopiero później rozpocząć inwestycję ? zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup sprzętu musi odbyć się dopiero po zakwalifikowaniu do dofinansowania.
  • Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące.
  • Beneficjent programu musi użytkować instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia ? za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła.
  • Nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań ? z programu Mój Prąd, czy Czyste Powietrze. Natomiast dofinansowanie z programu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku będzie pomniejszone o wartość dotacji.

Program zakłada dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, a dodatkowo dla instalacji hybrydowych przewidziano dodatek w wysokości 10 000 zł.

Słoneczne Dachy ? kolejne kroki

Na przełomie 2019 i 2020 roku uruchomiony został pilotaż nowego programu dotacji Słoneczne Dachy. Program skierowany był do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków wielorodzinnych. Pilotaż prowadzony był w Wielkopolsce. W 2021 roku nie przewidziano jednak kontynuacji tego programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi prace nad dwoma kolejnymi programami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Programy te będą obejmować m.in. budynki wielorodzinne i przewidziane jest w nich zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznych. Uruchomienie nowych programów planuje się w pierwszej połowie 2021 roku.

WFOŚiGW w Poznaniu planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i  wielorodzinnych. Wnioskodawcy do których adresowany był program Słoneczne Dachy będą mogli skorzystać z dofinansowania w formie pożyczek umarzalnych na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Szczegóły tych przedsięwzięć będą dostępne po akceptacji Regulaminu naboru przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW.

Bez względu na to, z jakiego programu chcesz skorzystać ? nasi specjaliści pomagają przejść przez dokumentację i wnioski. Następnie wykonują wycenę, audyt fotowoltaiczny i realną analizę zwrotu z inwestycji z dotacją, lub bez dotacji.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!