Aktualności

Opłata mocowa dla firm – jak można ją obniżyć?

Opłata mocowa stała się faktem i weszła w życie 1.01.2021. Na podstawie wyników analiz prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki ogłoszono wysokość stawek dla gospodarstw domowych oraz firm. Przedsiębiorstwa szczególnie odczują skutki wprowadzenia opłaty. Bo właśnie przedsiębiorcy zapłacą około 80% całego wolumenu nowej opłaty czyli ponad 4 mld zł rocznie.

Dlaczego wprowadzono opłatę mocową?

Ustawa mocowa, zgodnie z zapewnieniami Urzędu Regulacji Energetyki powstała po to, aby zebrać odpowiedni kapitał w celu przeznaczenia go na budowę nowych elektrowni oraz unowocześnienia tych, które już działają. Nowe regulacje prawne jednak przede wszystkim mają zapewnić stałe dostawy energii oraz stabilność cen prądu w 2021 r. i kolejnych latach. Ma to skutkować pożądanym bezpieczeństwem energetycznym.

W czasie największego poboru energii elektrycznej z sieci, czyli głównie w godzinach pracy przedsiębiorstw, mogą pojawiać się problemy związane z wytworzeniem przez elektrownie wystarczającej ilości prądu dla wszystkich odbiorców. Konieczne jest utrzymanie wysokich rezerw, a do tego potrzebne są fundusze. Dlatego właśnie wprowadzono opłatę mocową.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty dla firm wynosi 0,0762 zł/kWh. Zgodnie z rozporządzeniem, dla odbiorców końcowych (art. 70 ust. 1 pkt 2), w tym właśnie firm, do obliczenia stawki opłaty mocowej stosuje się wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby. Zgodnie z ustaleniami są to godziny od 7:00 do 22:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy. Opłata ta będzie doliczana do kosztów dystrybucji.

Jak to wygląda w firmie? Małe przedsiębiorstwo zużywające w godzinach od 7:00 do 21:00 około 50MWh energii, musi się liczyć z dodatkową opłatą w wysokości ponad 3 800 zł. Gorzej wygląda sytuacja w wielkich firmach, które zużywają energię w GWh. Takie przedsiębiorstwa powinny rozważyć częściową zmianę godzin pracy lub zaplanować działania na okres całej doby.

Rozwiązania dla przedsiębiorstw

Ponieważ to firmy najbardziej odczują skutki wprowadzenia opłaty, to właśnie one będą szukały rozwiązań, aby jak najbardziej obniżać ten koszt. Jednym ze sposobów jest inteligentne zarządzanie energią, czyli na przykład rozłożenie pracy przedsiębiorstwa w czasie – tak, aby największe zużycie energii odbywało się poza godzinami naliczania opłaty, czyli w nocy. Niestety w wielu przypadkach jest to bardzo trudne do zrealizowania bo wiąże się z ogromnymi zmianami organizacyjnymi, wprowadzeniem pracy zmianowej itp.

Innym sposobem jest montaż inteligentnego systemu, który analizuje dane w czasie rzeczywistym i na ich podstawie wprowadza korzystne modyfikacje. Systemy takie biorą często pod uwagę nie tylko dane wewnętrzne, ale również wykorzystują na przykład dane pogodowe, dzięki czemu lepiej zarządzają energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika to najpopularniejszy sposób uniknięcia opłaty

Własna instalacja fotowoltaiczna to najczęściej wymieniany, a czasem wręcz jedyny sposób na obniżenie opłaty mocowej. Niewątpliwie jest to możliwość dostępna właściwie dla każdego, kto dysponuje wolnym dachem (dokładne wytyczne techniczne znajdziesz tutaj) lub kawałkiem gruntu, który nadaje się pod inwestycję. Ważnym aspektem jest fakt, że to rozwiązanie nie wymaga od przedsiębiorstwa dodatkowego działania, zmian organizacyjnych albo edukacji pracowników. Prąd z instalacji zmniejsza ilość pobieranej energii z sieci, zmniejszając tym samym wysokość opłaty mocowej. Im więcej prądu na potrzeby przedsiębiorstwa będzie generowała instalacja, tym mniejszą kwotę zapłaci nasza firma. Zamawiając instalację fotowoltaiczną dla firmy warto rozważyć również zakup magazynu energii, który pozwoli na zwiększenie ilości energii wyprodukowanej i zużytej w przedsiębiorstwie.

Właściwy projekt i wybór odpowiednich materiałów

Niewątpliwie podstawą prawidłowego działania instalacji fotowoltaicznej w firmie jest dobrze przygotowany projekt. Błędnie wykonany może skutkować niską wydajnością instalacji, a tym samym nie zwracać tak szybko kosztów poniesionych na budowę systemu oraz nie zapewnić wystarczającej ilości energii na potrzeby działania przedsiębiorstwa. Nasi projektanci zwracają również uwagę na optymalizację zużycia energii i zwiększenie efektywności inwestycji. Wiemy z praktyki, że inwestorzy często realizują projekty przewymiarowane w stosunku do swojego profilu zużycia energii.

Nasi projektanci to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, podchodzą indywidualnie do każdego projektu instalacji fotowoltaicznej, aby zagwarantować Twojej firmie efektywne i bezpieczne źródło energii.

Przed przystąpieniem do prac wykonujemy bezpłatny audyt fotowoltaiczny budynku.