Realizacje

Instalacja gruntowa Silopol Oporów

Projekt i realizacja gruntowej instalacji fotowoltaicznej

Silopol sp. z o.o. jest istotnym podmiotem w branży rolnej na terenie województwa mazowieckiego. Firma ma siedzibę główną w Płocku, a jej głównym profilem działalności jest obrót i długookresowe magazynowanie zbóż. Przedsiębiorstwo zajmuje się także produkcją rolną, produkcją wysokiej jakości mąki z wyselekcjonowanych zbóż oraz sprzedażą artykułów i maszyn do produkcji rolnej.

Magazyn skupu zbóż w Oporowie

W Oporowie znajduje się elewator o pojemności 4 000 ton należący do firmy Silopol. Mieści się tam również magazyn o powierzchni 2 000 m2. Strategia firmy opiera się na dalszym rozwoju, inwestowaniu w innowacje oraz pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych. Dlatego pojawiła się potrzeba zainwestowania środków finansowych w rozwój firmy i jednocześnie obniżanie kosztów energii elektrycznej, która przy dużej powierzchni magazynowej była dość wysoka.

Nasza propozycja dla firmy Silopol

Po wykonaniu audytu fotowoltaicznego oraz oględzin terenu inwestycji, zespół naszych projektantów przygotował propozycję instalacji gruntowej o mocy 24kW. Zakres naszych prac obejmował:

  • montaż gruntowej konstrukcji wsporczej,
  • montaż modułów fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i okablowaniem,
  • montaż rozdzielnic,
  • ułożenie okablowania w wykopach na terenie działki inwestycyjnej,
  • instalację połączeń wyrównawczych,
  • instalacje ochronne przeciwporażeniowe i przeciwprzepięciowe.

Posadowiliśmy dwupodporową lekką konstrukcję stalową na gruncie, która nie wymaga fundamentowania. Została ona przygotowana do montażu modułów pod kątem 30 stopni i w kierunku południowym. Takie ustawienie było najbardziej optymalne, co wynikało z wykonanej analizy efektywności oraz inwentaryzacji terenu. Do montażu wykorzystano system Corab, który został wkopany na głębokość 1,1m. Dodatkowo wykorzystano trójfazowy inwerter Fronius. Dobrany system montażowy posiada certyfikat zapewniający spełnienie wszystkich wymagań zawartych w projekcie oraz dopuszczający do zastosowania w przedstawionych warunkach klimatycznych.

Instalacja o mocy 24kW będzie produkowała około 25 000 kWh energii rocznie.