Aktualizacje

Program Agroenergia 2021

Dziś 1 października rozpoczął się drugi etap programu Agroenergia. Rolnik może w nim uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe (część 1) oraz biogazownie i elektrownie wodne (część 2). Spiesz się – nabór trwa do 20 grudnia!

agroenergia etap 2
źródło: unsplash.com

Program Agroenergia powstał z myślą o wspieraniu gospodarstw rolnych. Głównym celem programu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, wspieranie rozwoju i innowacji, a także poprawa wydajności i efektywności gospodarstw. Program podzielono na dwa etapy ? pierwszy etap rozpoczął się w lipcu (więcej przeczytasz tutaj). Drugie etap podzielony jest na dwie części. Część 1 obejmuje instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, a także pompy ciepła. Część 2 obejmuje biogazownie wraz z instalacjami służącymi biogazowi rolniczemu, elektrownie wodne o mocy do 500 kW oraz towarzyszące im magazyny energii.

Na co można otrzymać dotację?

Program Agroenergia podzielony jest na dwie części.

Część 1 obejmuje dopłaty do instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy od 10 kWp do 50 kWp. Natomiast decydując się na instalację hybrydową czyli połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to łączna moc obu instalacji może przekroczyć 50 kWp, jednak każdy z elementów systemu hybrydowego nadal musi mieć poniżej 50 kWp.

Dotacje będą realizowane do końca 2025 roku, a pełen budżet programu Agroenergia wynosi 200 milionów złotych. Z tej kwoty 170 mln zł zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje dla rolników. Warto pamiętać, że dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji, a jego wysokość może maksymalnie wynieść 20% kosztów kwalifikowanych.

  • dla instalacji od 10kWp do 30 kWp ? do 20% bezzwrotnej dotacji, maksymalnie 15 000 zł.
  • dla instalacji od 30 kWp do 50 kWp ? do 13% bezzwrotnej dotacji, maksymalnie 25 000 zł.

Część 2 zakłada przyznawanie dotacji na zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego, elektrowni wodnej o mocy nie przekraczającej 500 kW oraz towarzyszących magazynów energii. Ta część naboru zakończy się 20 grudnia lub po wyczerpaniu środków finansowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się osoby fizyczne, będące właścicielem nieruchomości rolnych lub dzierżawcy takich nieruchomości. Powierzchnia użytków rolnych musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 ha. Należy posiadać prawo własności lub dzierżawy przez minimum rok przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby prawne będące właścicielem nieruchomości rolnych lub dzierżawcy takich nieruchomości. Powierzchnia użytków rolnych musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 ha. Należy posiadać prawo własności lub dzierżawy przez minimum rok przed złożeniem wniosku. Należy prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą świadczącą usługi rolne (PKD 01.61.Z lub 01.62.Z lub 01.63.Z).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dla etapu 2 znajdziesz na stronie NFOŚiGW.

Co można zyskać?

Dofinansowania w programie Agroenergia pozwalają na zdecydowanie szybsze tempo zwrotu z inwestycji w instalacje OZE. Dodatkowo decydując się na takie rozwiązania gospodarstwo rolne zyskuje miano ekologicznego, nowoczesnego i innowacyjnego. Pamiętaj też, że jako rolnik możesz dodatkowo odliczyć instalację OZE od podatku rolnego. Od poniesionych kosztów wystarczy odjąć kwotę dofinansowania i z uzyskanej różnicy możesz odliczyć 25% podatku rolnego.

Jeśli nie wiesz, czy program Agroenergia jest dla Ciebie to zgłoś się do nas! Jesteśmy doświadczonym partnerem OZE dla rolnictwa – nie tylko w zakresie fotowoltaiki! Tworzymy rozwiązania hybrydowe, projektujemy instalacje wodne, wspieramy rozwój gospodarstw rolnych i pomagamy generować oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Znajdujemy także najbardziej optymalne formy finansowania i dofinansowania instalacji OZE.