Aktualizacje

Zeneris Projekty na targach Greenpower 2021

W dniach 14 – 16 września 2021 roku wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w Pawilonie nr 3 na MTP. Nasze stoisko odwiedziło wiele firm zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, możliwościami łączenia różnych OZE w jednej inwestycji a także potencjałem magazynów energii. Zaprezentowaliśmy wachlarz możliwości, jakie oferujemy naszym klientom: energię słoneczną, wodną, wiatrową, rozwiązania hybrydowe, szyte na miarę, a także sposoby oszczędzania i magazynowania własnej energii.