Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą rozwoju programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z możliwością jego wydłużenia do 2030 roku. Celem jest zwiększenie krajowej retencji, co ma się udać poprzez przeprowadzenie 727 inwestycji.

źródło: unsplash.com

Stan retencji wodnej w Polsce

Obecnie w Polsce zatrzymywanych jest tylko 6.5% wód odpływowych, a cała reszta spływa do Bałtyku. Oczywiście wody odprowadzone do morza biorą udział w cyklu hydrologicznym, natomiast warto zadbać, aby jak najwięcej wody utrzymać na naszych gruntach. Należy także dodać, że średnio kraje europejskie utrzymują retencję na poziomie około 20%, co sprawia, że Polska jest daleko w tyle i powinna wykonać działania poprawiające ten wynik.

Założenia programu

Program zakłada 727 inwestycji mających bezpośredni wpływ na poprawę retencji wody w Polsce. 94 inwestycje dotyczą prac nad zbiornikami retencyjnymi, pozostałe 633 działania polegają na budowie lub modernizacji obiektów kształtujących retencję. Dzięki temu zakłada się poprawę retencji zbiornikowej, korytowej, a także retencji na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych.

Cele programu

Zgodnie z informacją na stronie gov.pl cel cel główny PPNW wspierają 3 cele szczegółowe:

  • wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej;
  • stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych;
  • wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Przygotowanie PPNW jest kontynuacją przyjęcia w 2019 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez ówczesnego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy obiektów hydrotechnicznych. Zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się na darmową konsultację

Zobacz inne artykuły od Zeneris Projekty

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą rozwoju programu przeciwdziałania niedoborowi wody. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie krajowej retencji.

Zobacz >
Hybrydy wodorowo-elektryczne w nowych samochodach: technologia plus

Hybrydy wodorowo-elektryczne w nowych samochodach: technologia plus

Silniki wodorowe wchodzą na rynek. Jednak brak infrastruktury do tankowania powoduje poszukiwanie przez producentów możliwości połączenia silnika na wodór z silnikiem elektrycznym, aby umożliwić ładowanie bezpośrednio w domu przy użyciu energii słonecznej.

Zobacz >
Instalacje hybrydowe dla niższych rachunków

Instalacje hybrydowe dla niższych rachunków

Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc obniżyć koszty ogrzewania, nawet w okresie zimowym. Instalacje hybrydowe stanowią bezpieczne i wydajne źródło ciepła i prądu, a jednocześnie pozwalają znacząco obniżyć koszty utrzymania budynku.

Zobacz >

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Nasi konsultanci wykonają bezpłatny audyt i doradzą optymalne rozwiązania systemu fotowoltaicznego do Twoich potrzeb.

Umów się

Kamil Kryszak Specjalista do spraw fotowoltaiki
Dział Sprzedaży
+48 695 925 002

Call Now Button