Budowa farmy PV krok po kroku

Decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej nie podejmuje się z dnia na dzień. Jest to skomplikowany proces, który może trwać nawet 3 lata i na początku wymaga sporego zaangażowania. Jednak działająca farma staje się biznesem bezobsługowym, bezpiecznym i przynoszącym znaczne dochody.

Schemat przedstawiający proces uzyskiwania pozwoleń na budowę farmy PV.

Na rynku obserwuje się coraz większe zainteresowanie farmami PV, a na lokalnych portalach widnieje mnóstwo ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub kupna działek pod farmy fotowoltaiczne. Jak dokładnie wygląda proces od działki do działającej farmy? Opisaliśmy go w kilku krokach.

Z pewnością należy rozpocząć od znalezienie odpowiedniej działki. Obecnie popularne jest przeznaczanie gruntów rolnych o niskiej klasie, posiadających drogę dojazdową oraz możliwość przyłączenia do sieci średniego napięcia w pobliżu. Ważne jest także, aby działka była dość płaska lub lekko pochylona w kierunku południowym.

Posiadając już odpowiednią działkę, można rozpocząć proces uzyskiwania stosownych zezwoleń i dokumentów. 

1. Decyzja Środowiskowa

W tym celu należy się udać do Urzędu Miasta lub Gminy. Należy mieć ze sobą poniższy zestaw dokumentów:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu należy dołączyć informację o jego braku tj. zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia (obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna, która obejmuje działkę, na której będzie odbywała się inwestycja oraz wszystkie działki w odległości 100 m od granic terenu,
 • mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

2. Warunki zabudowy

Aby otrzymać warunki zabudowy należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy. Jeśli jednak obszar planowej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to możemy pominąć ten punkt. Warto pamiętać, że w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego musi być możliwość budowy farmy fotowoltaicznej. Jeżeli nie ma takiej wzmianki to konieczna jest zmiana MPZP.

Do Urzędu Gminy udajemy się z poniższymi dokumentami:

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza (w skali 1 : 1000 ? wydana przez Starostwo Powiatowe. Do wniosku potrzebne są 2 egzemplarze mapy ? 1 egzemplarz czysty oraz drugi, na którym będzie zaznaczony obszar objęty wnioskiem (czyli Twoja działka).
 • opisowe oraz graficzne przedstawienie inwestycji,
 • Decyzja Środowiskowa,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowo ostatnio urzędy oczekują zapewnienia dostawy energii elektrycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zapisz się na bezpłatny audyt

3. Warunki przyłączeniowe

Ten temat należy załatwić z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Należy przygotować zestaw dokumentów:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 • wypis z KRS potwierdzający działalność gospodarczą, jeśli Inwestor jest przedsiębiorcą,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • katalogi i certyfikaty podzespołów,
 • planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła,
 • dowód wniesienia opłaty za przyłączenie.

4. Pozwolenie na budowę

Aby uzyskać takie pozwolenie należy udać się do Starostwa Powiatowego i mieć przygotowane dokumenty, które uzyskano w poprzednich krokach, czyli decyzję środowiskową, warunki przyłączeniowe, warunki zabudowy. Dodatkowo należy dołączyć oryginał prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Na tym etapie należy już przedstawić gotowy projekt budowlany przygotowany przez wykwalifikowanego projektanta z niezbędnymi uprawnieniami.

5. Promesa koncesji

Promesa koncesji to nic innego jak obietnica jej otrzymania po uruchomieniu farmy PV. Aby ją otrzymać należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokumentacja spółki (odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP, informację z KRK, oświadczenie o rentowności przedsiębiorstwa, opis działalności i biznesplan),
 • opis parametrów technicznych urządzeń,
 • charakterystyka odbiorców energii,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 • pozwolenie na budowę,
 • warunki techniczne przyłączenia oraz umowę przyłączenia.

6. Budowa farmy PV

Kiedy inwestor posiada już komplet dokumentów, można rozpocząć budowę. Jeśli projekt wykonawczy jest już gotowy, rozpoczyna się prace przygotowawcze na terenie działki. W ich zakres wchodzi budowa lub sprawdzenie drogi dojazdowej, budowa ogrodzenia. Następnie gromadzi się niezbędny sprzęt ? panele fotowoltaiczne, inwertery i stację transformatorową. W kolejnym kroku należy posadowić konstrukcję gruntową do montażu paneli. Na końcu montuje się same moduły i zgłasza gotowość do podłączenia do sieci.

Gdy prace montażowe się zakończą, należy pamiętać o ostatnim dokumencie ? otrzymaniu koncesji na sprzedaż energii. Powykonawczą mapę geodezyjną dostarcza się do Urzędu Regulacji Energetyki, zazwyczaj jest to już formalność.

Warto zauważyć, że proces budowy farmy PV nie należy do najprostszych. Jeśli nie posiadasz doświadczenia to zwróć się do nas ? nasi specjaliści pomogą Ci uzyskać wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy. Następnie przygotujemy indywidualny projekt gwarantujący jak największą efektywność farmy i uwzględniający uwarunkowania terenu. W kolejnym kroku nasi fachowcy przeprowadzą sprawnie i profesjonalnie montaż całego systemu. Pomagamy także w uzyskaniu dofinansowania.

Zapisz się na konsultację

Zobacz inne artykuły od Zeneris Projekty

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą rozwoju programu przeciwdziałania niedoborowi wody. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie krajowej retencji.

Zobacz >
Hybrydy wodorowo-elektryczne w nowych samochodach: technologia plus

Hybrydy wodorowo-elektryczne w nowych samochodach: technologia plus

Silniki wodorowe wchodzą na rynek. Jednak brak infrastruktury do tankowania powoduje poszukiwanie przez producentów możliwości połączenia silnika na wodór z silnikiem elektrycznym, aby umożliwić ładowanie bezpośrednio w domu przy użyciu energii słonecznej.

Zobacz >
Instalacje hybrydowe dla niższych rachunków

Instalacje hybrydowe dla niższych rachunków

Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc obniżyć koszty ogrzewania, nawet w okresie zimowym. Instalacje hybrydowe stanowią bezpieczne i wydajne źródło ciepła i prądu, a jednocześnie pozwalają znacząco obniżyć koszty utrzymania budynku.

Zobacz >

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Nasi konsultanci wykonają bezpłatny audyt i doradzą optymalne rozwiązania systemu fotowoltaicznego do Twoich potrzeb.

Umów się

Kamil Kryszak Specjalista do spraw fotowoltaiki
Dział Sprzedaży
+48 695 925 002

Call Now Button