Spółka Zeneris Projekty w okresie kwiecień-czerwiec br. wypracowała 1,6 mln zł sprzedaży (czterokrotny wzrost) przy osiągnięciu rentowności na poziomie EBITDA i zysku netto (wobec ujemnych wartości r/r).