1 lutego br. spółka Zeneris Projekty wzięła udział w powołaniu spółki celowej Sol4eco, której celem jest realizowanie wraz z partnerami zaawansowanych projektów hydrotechnicznych o wymiarze środowiskowym.