W roku 2023 spółka osiągnęła przychody na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, poprawiając jednocześnie rentowność działalności. Za sukcesem tym stoi, przyjęta strategia zdywersyfikowanej działalności w obszarach hydrotechnicznym i fotowoltaicznym. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Zeneris Projekty znajdziesz na portalu Wysokie Napięcie.