Spółka Zeneris Projekty podpisała kolejną umowę z Wodami Polskimi. Wartość kluczowych kontraktów zawartych od lipca br. przekroczyła już 10 mln zł.