Spółka Zeneris Projekty ma za sobą bardzo dobre I półrocze 2023 r., w którym wzrost przychodów
ze sprzedaży przekroczył 4,57 ml zł (vs. 2,78 mln zł r/r), oraz ambitne plany na przyszłość.
W III kwartale spółka planuje rozszerzyć zakres działalności o perspektywiczny segment urządzeń przeciwpowodziowych.