Spółka Zeneris Projekty rozpoczęła swoją działalność od branży OZE, następnie rozszerzyła ją
o budownictwo hydrotechniczne, a od września 2023 r. także o urządzenia przeciwpowodziowe.
Aktualnie planuje wejść w kolejny obszar, którym jest segment rekultywacji hałd i składowisk
odpadów oraz odzysk cennych surowców. Zeneris Projekty prowadzi już rozmowy z właścicielami
hałd i składowisk odpadów ws. ich rekultywacji oraz pozyskiwania surowców, w tym metali ziem rzadkich.