Co różni polski rynek małej hydroenergetyki od rynków Europy Środkowej i Zachodniej?
Jakie bariery utrudniają rozwój rodzimej hydroenergetyki i co można zrobić, aby je zlikwidować?
Na te oraz inne pytania odpowiedział Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty w rozmowie
z dziennikarzem portalu ISBiznes.pl.