Sol4eco, spółka zależna Zeneris Projekty, podpisała 14 lutego br. umowę współpracy z firmą Gravicon EU, która gwarantuje Sol4eco wyłączność w oferowaniu technologii wspierającej realizację ekologicznych przedsięwzięć obejmujących rekultywację hałd i składowisk odpadów (w tym prowadzenie prac zmierzających do realizacji planu Unii Europejskiej w sprawie surowców krytycznych).