Kiedy zwróci się magazyn energii zabezpieczający potrzeby przeciętnej 4-osobowej rodziny?
I dlaczego obecnie celowe przewymiarowywanie instalacji fotowoltaicznych nie jest dobrym pomysłem?
Na te pytania odpowiada Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty w artykule
opublikowanym na portalu Farmer.pl.