Na co powinni zwrócić uwagę prosumenci zainteresowani zakupem magazynu energii? Głos w tej sprawie zabrał Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty.