„Mój Prąd 5.0.” czy „Czyste Powietrze” – który program jest korzystniejszy dla osób chcących
zamontować pompę ciepła? W dyskusji na ten temat głos zabrał Mariusz Kostrzewa,
Prezes Zarządu Zeneris Projekty SA.