Ostatnie lata były niezwykle burzliwe dla rynku OZE, o czym przekonało się wiele firm
działających w branży. Pomimo zawirowań Zeneris Projekty nadal notuje jednak dobre wyniki
oraz patrzy z optymizmem w przyszłość. Mariusz Kostrzewa, Prezes spółki, opowiedział
w rozmowie z dziennikarzem Stockwatch, dlaczego rok 2024 może przynieść ruch w inwestycjach
z obszaru OZE w segmencie B2B oraz wyjaśnił, jakie nowe możliwości stoją przed branżą.