Realizacje

Remiza OSP w Gołuchowicach gm. Siewierz

Projekt obejmował budynek remizy strażackiej, w skład którego wchodzi garaż na trzy samochody specjalistyczne oraz szatnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazyny do przechowywania materiałów gaśniczych i rezerwowego sprzętu oraz warsztat, a także pomieszczenia dla zarządu OSP i koła gospodyń, wraz z zapleczem kuchennym, magazynowym, socjalnym i technicznym oraz sala wielofunkcyjna.

Zagospodarowanie terenu obejmowało wiatę rekreacyjną, miejsce na ognisko, maszt flagowy oświetlenie terenu wraz z monitoringiem, a także miejsca postojowe dostępne projektowanym zjazdem z drogi niepublicznej.