Realizacje

Instalacja dachowa dla firmy Ikano Industry w Krajence

Instalacja dachowa o mocy 50 kW

Wykonana dla firmy Ikano Industry w Krajence w 2019 roku. Instalacja składa się z komponentów najlepszych producentów z branży fotowoltaicznej – modułów monokrystalicznych Q.Cells, falowników Fronius oraz systemu Corab. Montaż konstrukcji systemowej został wykonany pod moduły na belkach nośnych znajdujących się powyżej połaci dachu, a przejście z okablowaniem jest przez dach membranowy. Wykonano również trasy kablowe na terenie fabryki. Energia pozyskiwana z instalacji wykorzystywana jest na potrzeby własne w czasie rzeczywistym.