Aktualności

Magazyny energii dla fotowoltaiki: nowe wymogi i korzyści dla użytkowników?

Czy magazyny energii staną się obowiązkowe?

Wprowadzenie obowiązku instalacji magazynów energii dla fotowoltaiki to krok, który ma umożliwić dalszy rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce w segmencie prosumentów. Zmiana ta, będąca w zgodzie z trendami widocznymi m.in. w Niemczech, ma szansę wpłynąć na efektywność i stabilność systemów fotowoltaicznych. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje sugerujące, że rząd rozważa nowe regulacje dotyczące magazynów energii dla fotowoltaiki. Mają wejść w życie najpóźniej wraz z jesienną edycją programu “Mój Prąd”.

źródło: Unsplash

Nowe regulacje w programie “Mój Prąd 6.0”

Program “Mój Prąd”, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich prosumentów, a na jesieni wystartuje z kolejną, szóstą edycją. Jak wynika z informacji prasowych zaplanowano w niej wprowadzenie istotnych zmian. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma m.in. wymagać, aby instalacja paneli fotowoltaicznych była zintegrowana z magazynem energii. „Zmierzamy w nowym programie do tego, aby magazynowanie energii było obligatoryjne” – zapowiedziała w połowie czerwca jego szefowa, Dorota Zawadzka-Stępniak.

Podobne przepisy obowiązują już w Niemczech, gdzie boom na przydomowe magazyny energii przynosi wymierne korzyści zarówno użytkownikom, jak i krajowej sieci energetycznej. Czy Polska jest gotowa na takie zmiany? Eksperci twierdzą, że tak, chociaż obecne przepisy wciąż stanowią pewne wyzwania dla pełnej implementacji nowych rozwiązań.

Korzyści wynikające z zastosowania magazynów energii dla fotowoltaiki

Stabilność i niezależność energetyczna

Magazyny energii dla fotowoltaiki pozwalają na gromadzenie nadwyżki wyprodukowanej energii i jej późniejsze wykorzystanie. Dzięki temu użytkownicy stają się mniej zależni od dostaw z sieci energetycznej, co jest szczególnie korzystne w przypadku przerw w dostawie prądu. Stabilność i niezależność energetyczna to kluczowe aspekty, które przekonują coraz więcej osób do inwestowania w magazyny energii.

Optymalizacja wykorzystania energii…

Instalacje fotowoltaiczne produkują najwięcej energii w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na prąd w gospodarstwach domowych jest stosunkowo niskie. Magazyny energii umożliwiają przechowywanie nadwyżki wyprodukowanej energii, która może być wykorzystana w godzinach wieczornych, gdy zużycie prądu wzrasta. Coraz częściej się zdarza wyłączanie instalacji PV przez falownik z uwagi na zbyt duże napięcie w sieci. Posiadanie magazynu energii oraz magazynu ciepła może ograniczyć te zdarzenia lub w wielu przypadkach całkowicie je wyeliminować. Dzięki temu energia jest wykorzystywana bardziej efektywnie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Wynika to z faktu, że ponosimy znacząco poziom autokonsumpcji.

…i krótszy czas zwrotu inwestycji

Obecnie statystycznie dla instalacji domkowych autokonsumpcję szacuje się na poziomie 20-25 procent wyprodukowanej energii. Dzięki magazynom energii i systemom zarządzania energią możemy ją podnieść do poziomu 70 procent. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala więc także w efekcie znacząco skrócić czas zwrotu inwestycji – do kilku lat. Czas zwrotu liczymy zawsze indywidualnie dla danej lokalizacji.

Wsparcie dla sieci energetycznej

Przydomowe magazyny energii mogą również odgrywać ważną rolę w stabilizowaniu krajowej sieci energetycznej. W okresach wysokiego zapotrzebowania na energię, zgromadzone w magazynach zasoby mogą być oddawane do sieci, co pomaga w unikaniu przeciążeń i awarii. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne w kontekście rosnącego udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym kraju. Jednak w przypadku małych instalacji prosumenckich najlepiej model biznesowy dostosować do maksymalizacji poziomu własnej autokonsumpcji.

Ochrona środowiska

Inwestowanie w magazyny energii przyczynia się również do ochrony środowiska. Redukcja zależności od tradycyjnych źródeł energii oznacza mniejsze emisje CO2 i innych zanieczyszczeń. Ponadto, efektywniejsze zarządzanie wyprodukowaną energią prowadzi do mniejszego marnotrawstwa zasobów, co jest korzystne dla całego ekosystemu.

Skorzystaj z naszej oferty magazynów energii dla fotowoltaiki

Wprowadzenie obowiązku instalacji magazynów energii wraz z panelami fotowoltaicznymi to krok w dobrym kierunku, który może przynieść wiele korzyści zarówno użytkownikom, jak i całemu systemowi energetycznemu w Polsce. Zapowiadane zmiany w programie “Mój Prąd” mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej, ale również wzmocnienie niezależności energetycznej prosumentów i wsparcie dla krajowej sieci energetycznej. Magazyny energii dla fotowoltaiki to inwestycja w przyszłość, która przynosi wymierne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Warto także podkreślić, że dzisiejsze magazyny energii dla fotowoltaiki są znacznie tańsze niż jeszcze kilka lat temu, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność. Ponadto, decyzja o instalacji magazynu energii pozwala na znalezienie się w systemie net-billing, co zwiększa opłacalność całej inwestycji. Dziś magazyn energii jest więc najbardziej pożądanym ekonomicznie rozwiązaniem dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania fotowoltaiki.

Zeneris Projekty SA, jako dystrybutor m.in. magazynów energii polskiej firmy Laser Tec, zaprasza do kontaktu wszystkich zainteresowanych nowymi możliwościami i rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii. Nasz zespół ekspertów pomoże w pełnym wykorzystaniu potencjału fotowoltaiki i magazynów energii, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Bazujemy już na własnych doświadczeniach z ostatnich 3 lat montażu systemów PV z magazynami energii różnych producentów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i skorzystać z naszego doświadczenia w dziedzinie energii odnawialnej.