Jednym z efektów postępowania zmian klimatycznych jest rosnące ryzyko wystąpienia powodzi.
Zeneris Projekty dostrzegło potencjał w segmencie urządzeń przeciwpowodziowych i zaczyna go rozwijać, równolegle realizując projekty w perspektywicznych obszarach hydroenergetyki i fotowoltaiki.
Spółka nawiązała współpracę z JaP Jaciną i wraz z czeskim producentem urządzeń przeciwpowodziowych będzie zabezpieczać przed zalaniem osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne oraz tereny zalewowe. Szczegóły przedstawił Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty w rozmowie z dziennikarzem z WNP.pl