Dlaczego warto inwestować
w hydroenergetykę?

Od 2007 roku  Zeneris Projekty realizuje projekty z dziedziny hydrotechniki i budownictwa wodnego. Posiadamy zespół doświadczonych projektantów, konstruktorów i inżynierów hydroenergetyki. Współpracujemy z europejskimi liderami produkcji turbin i urządzeń przeciwpowodziowych.

Korzyści z budownictwa wodnego

Masz źródło taniej energii

Masz źródło taniej energii

Małe elektrownie wodne są w większości lokalizacji małymi rozporoszonymi źródłami energii z przewidywalną produkcją w określnych przedziałach czasowych. Doskonale stabilizują pracę na lokalnym terenie sieci energetycznych. Mała elektrownia wodna może współpracować z instalacją fotowoltaiczną i ten sposób w większym stopniu zaspokajać potrzeby energetyczne inwestora. Produkując energię, jednocześnie właściciele elektrowni dbają o utrzymanie w dobrym stanie technicznym infrastruktury hydrotechnicznej.

Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji

Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji

Realizując dokumentacje projektowe z dziedziny budownictwa wodnego zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę w zakresie prac przedprojektowych, a także geodezji, geologii, inwentaryzacji przyrodniczych, jak jak również załatwiamy wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne lub pomagamy Inwestorowi w procedurach administracyjnych aż do pozwolenia na budowę.

Zabezpieczenie przed powodzią i suszą

Zabezpieczenie przed powodzią i suszą

Współpracujemy z czeską firmą JAP Jacina w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego z wykorzystaniem mobilnych systemów przeciwpowodziowych, jak również urządzeń do zabezpieczenia budynków mieszkalnych i biurowych, obiektów przemysłowych oraz tuneli. Ponadto projektujemy wały przeciwpowodziowe, poldery, zbiorniki retencyjne i inne budowle hydrotechniczne. Wykonujemy dokumentacje techniczne zagospodarowania bulwarów nadrzecznych, kąpielisk, parków i małej architektury rekreacyjnej.

Wykonujemy koncepcje i analizy inwestycji

Wykonujemy koncepcje i analizy inwestycji

W zakresie hydrotechniki, budownictwa wodnego i melioracji wykonujemy również opracowania w zakresie koncepcji, analiz środowiskowych, studium wykonalności i inne opracowania. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wykonania prac terenowych na terenach pokrytych wodami, jak również programami do wykonania analiz hydrologicznych i hydrotechnicznych.

Zakres świadczonych usług w ramach kompleksowego wykonania projektorów hydrotechnicznych

Hydroenergetyczne prace badawcze

 • Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i potencjału energetycznego obiektu hydrotechnicznego
 • Badania sprawnościowe istniejących turbin
 • Badania stanu technicznego turbin
 • Badania przepływu wody

 

Prace koncepcyjne w zakresie hydroenergetyki

 • Koncepcje programowo przestrzenne
 • Ekspertyzy budowlane
 • Ekspertyzy energetyczne
 • Dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • Wykonywanie map do celów projektowych
 • Wykonywanie przekrojów geodezyjnych
 • Ofertowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • Kosztorysowanie
 • Ekspertyzy energetyczne
 • Analizy ekonomiczne

 

Hydrotechniczne prace projektowe  i wykonawcze

 • Projekty budowlane do pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty remontów budowli hydrotechnicznych
 • Projekty budowy i remontów wałów przeciwpowodziowych
 • Projekty regulacji
 • Dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • Prowadzenie procedur administracyjnych
 • Nadzory autorskie oraz pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Analizy ekonomiczne

 

Przygotowanie raportów i instrukcji niezbędnych w ramach realizowanych projektów hydrotechnicznych

 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Prowadzenie procedur administracyjnych
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • Instrukcje gospodarowania wodą
 • Operaty wodno-prawne
 • Analizy ekonomiczne

 

Projektowane obiekty hydroenergetyczne

 • Elektrownie wodne
 • Zbiorniki retencyjne
 • Stawy i oczka wodne
 • Budowle piętrzące: jazy, stopnie, progi
 • Przepławki dla ryb
 • Wały i bulwary przeciwpowodziowe
 • Przepusty
 • Śluzy
 • Regulacje cieków i rowów

 

Umów się na konsultację

Zaufali nam w realizacji projektów odnawialnych źródeł energii

Skontaktuj się z nami

Nasi projektanci wykonają bezpłatne konsultacje i przedstawią naszą ofertę w zakresie projektowania oraz usług eksperckich.

Umów się

Mariusza Kostrzewa Prezes Zarządu
+48 601 064 487

Call Now Button