Zakres usług

Zakres świadczonych usług w ramach kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej:

 • Koncepcje programowo przestrzenne
 • Operaty wodnoprawne
 • Instrukcje gospodarowania wodą
 • Projekty budowlane do pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty remontów urządzeń wodnych
 • Projekty remontów budowli wodnych
 • Projekty budowy i remontów wałów przeciwpowodziowych
 • Projekty refulacji
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Wykonywanie map do celów projektowych
 • Wykonywanie przekrojów geodezyjnych
 • Projekty przepławek
 • Badania sprawnościowe turbin
 • Badania przepływu wody
 • Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i potencjału energetycznego obiektu hydrotechnicznego
 • Badania wytrzymałościowe betonów
 • Badania stanu technicznego turbin
 • Analizy ekonomiczne
 • Ekspertyzy budowlane
 • Ekspertyzy energetyczne
 • Dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • Ofertowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • Kosztorysowanie
 • Prowadzenie procedur administracyjnych
 • Nadzory autorskie