Inne realizacje

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu ścieżek rowerowych, chodników, miejsc parkingowych i dróg dojazdowych do obiektów przez nas projektowanych. Zaprojektowaliśmy również ciągi pieszo-rowerowe.

Projektując stosujemy nawierzchnie dostosowane do otoczenia i wymagań inwestora, jak również uwarunkowań środowiskowych. W niektórych lokalizacjach zaprojektowaliśmy również ekologiczne technologie oświetleniowe i tablice edukacyjne. Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkadziesiąt km ścieżek rowerowych.

Pracując nad projektem wykonujemy dokumentację kompleksowo (geodezja, geologia, dokumentacja organizacji ruchu, operaty wodnoprawne, projekt budowlany, wykonawczy, uzgodnienia i decyzje administracyjne).

Projektujemy również place zabaw, miejsca rekreacji, plaże i kąpieliska. W swoich referencjach posiadamy m.in. wykonane projekty bulwarów w Czechowicach Dziedzicach, Łomży, Krotoszynie, Jarosławiu, projekty parkowe w Szczecinie i Wrocławiu, kąpieliska w Olsztynie i Olsztynku.