Oferta

Obszar działalności Spółki zakresie budownictwa wodnego to:

 • Projektowanie budownictwa wodnego
 • Projektowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • Projektowanie ścieżek rowerowych i małej architektury
 • Projektowanie w zakresie budownictwa
 • Dostawa i montaż systemów ochrony przeciwpowodziowych
 • Dokumentacja środowiskowa
 • Dokumentacja projektowa / projekty budowlane i wykonawcze / kosztorysy / analizy ekonomiczne
 • Konsultacje społeczne
 • Prowadzenie procedur administracyjnych w imieniu inwestora
 • Nadzory autorski
 • Deweloper/projektant projektów energetyki wodnej
  • przygotowanie dokumentacji do etapu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
  • montaż finansowy planowanego przedsięwzięcia
  • doradztwo w zakresie inwestycji i zarządzania Małymi Elektrowniami Wodnymi
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budownictwem wodnym
 • Prowadzenie procedur administracyjnych w zakresie prawa środowiskowego
 • Prowadzenie nadzorów autorskich
 • Ekspertyzy budowlane
 • Ekspertyzy energetyczne
 • Dobór optymalnej technologii/producenta turbin wodnych
 • Analizy ekonomiczne
 • Nadzory autorskie