O nas

Firma ZENERIS Projekty Sp. z o.o. powstała w 2007 roku, jako firma deweloperska i projektowa z zakresu projektów hydroenergetycznych. Od 2010 roku spółka świadczy usługi projektowe dla klientów zewnętrznych w zakresie budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, architektury, odnawialnych źródeł energii. Nieustannie poszerzamy zakres oferowanych usług, rozbudowując zespół wyspecjalizowanych współpracowników. Odpowiednie kwalifikacje pozwalają nam na realizację projektów z uwzględnieniem aktualnych wymagań środowiskowych. Rozwój naszej firmy w kierunku innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań projektowych wymaga zastosowania nowoczesnego oprogramowania oraz nieustanego szkolenia personelu. Dzięki temu potrafimy profesjonalnie i terminowo wykonywać zlecone nam usługi projektowe i doradcze. Zrealizowaliśmy do chwili obecnej ponad 200 dokumentacji projektowych.

Zapraszamy do współpracy inwestorów prywatnych, biura projektowe, firmy wykonawcze, jednostki samorządowe.

Prowadzimy usługi związane z przygotowaniem projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych wraz z doprowadzeniem do ich realizacji. Zajmujemy się projektami na każdym etapie zaawansowania dokumentacji i decyzji administracyjnych. Realizujemy projekty od etapu tworzenia koncepcji wstępnej, aż do montażu finansowego i budowy inwestycji. Realizujemy także małe elektrownie fotowoltaiczne w systemie prosumenckim, w formule zaprojektuj i wybuduj, dla firm i osób fizycznych.

Jako biuro projektowe, oferujemy wyspecjalizowane usługi inżynierskie we wszystkich obszarach projektowania. Projektanci zatrudnieni w naszej firmie mogą kompleksowo realizować wszystkie etapy projektowanie, począwszy od przygotowania wielowariantowych koncepcji i uzgodnienia wariantu optymalnego poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, decyzji lokalizacyjnej i dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia do użytkowania. W przypadku instalacji fotowoltaicznych przygotowujemy również dokumentację zgłoszeniową do OSD. Wykonujemy również nadzory autorskie i projekty wykonawcze. W zależności od indywidualnych ustaleń, prowadzimy wszystkie procedury administracyjne.  

Zajmujemy się wykonywaniem audytów przeciwpowodziowych i projektowaniem mobilnych systemów zabezpieczenia terenu oraz budowli i budynków. W tym zakresie oferujemy dobrane do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązania techniczne. Dysponujemy oprogramowaniem do analizy skali zagrożenia powodziowego.

Świadczymy usługi doradcze, wykonujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów budownictwa wodnego, badania betonów, badania stanu technicznego i sprawności turbin wodnych. Nasze usługi obejmują również  analizy ekonomiczne i studia wykonalności inwestycji.

W zakresie środowiskowym przygotowujemy Karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty oddziaływania na środowisko.

Wykonujemy specjalistyczne usługi geodezyjne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do realizacji usług geodezyjnych na terenach pokrytych wodami. Przygotowujemy dokumentację geodezyjną do projektów fotowoltaicznych oraz dokumentację powykonawczą na realizowanych inwestycjach.

W przypadku dużych projektów współdziałamy ze sprawdzonymi firmami geodezyjnymi i geologicznymi na terenie całego kraju, zapewniając kompleksową obsługę realizowanych przez nas projektów. Współpracujemy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz w Poznaniu. Możemy również realizować kontrakty w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, współpracując z firmami wykonawczymi.