Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe usługi zapewniając realizacje „pod klucz” z uruchomieniem i przeszkoleniem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów obejmujących wszystkie etapy inwestycji. Począwszy od audytu energetycznego i inwentaryzacji obiektu, analiz prawnych zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji środowiskowej, analiz ekonomicznych, dokumentacji projektowej, procedur administracyjnych aż do montażu instalacji fotowoltaicznej i uruchomienia. Zapewniamy przeszkolenie, monitoring działania instalacji oraz opiekę serwisową. Przygotowujemy dokumentację wymaganą przez operatora sieci dystrybucyjnej i monitorujemy proces podłączenia przez energetykę do sieci. W ramach współpracy z klientem udzielamy wsparcia w uzyskaniu finansowania w różnych formach (kredyt, Leasing, środki pomocowe). Współpracujemy m.in. z Alior Bank, PKO Leasing.

Zakres świadczonych usług

  • bezpłatny audyt i koncepcja
  • ekspertyza wytrzymałości konstrukcyjnej dachu
  • inwentaryzacja – potwierdzenie parametrów instalacji
  • dokumentacja projektowa
  • procedury administracyjne
  • wsparcie w uzyskaniu finansowania
  • dostawa i montaż
  • uruchomienie, szkolenie personelu, zgłoszenie do OSD
  • gwarancja na nasze usługi
  • serwis

Oferta dla firm

Nowelizacja ustawy OZE umożliwiła przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie będących producentami energii elektrycznej korzystania z tzw. systemu opustów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii w ciągu dnia do sieci i wykorzystać ją w innych godzinach i okresach roku. Z rozwiązań prosumenckich mogą skorzystać instalacje do 50 KW.  Oczywiście firmy zużywające dużo energii mogą realizować projekty o większych mocach, wykorzystując większość energii na własne potrzeby. Nie mogą w takim przypadku skorzystać z systemu opustów i uproszonych procedur. Z uwagi jednak na wzrastające koszty energii elektrycznej mogą dzięki takim inwestycjom w własną elektrownię fotowoltaiczną znacząco obniżyć rachunki za prąd.

Oferta dla rolników

Gospodarstwa rolne zużywają dużo energii na potrzeby własne, szczególnie posiadając dział produkcji zwierzęcej lub mlecznej. Wydatki ponoszone na przebudowę i nowocześnienie budynków oraz urządzeń wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej i roślinnej mogą być odliczone od podatku rolnego. Rolnik ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty do wysokości 25% nakładów inwestycyjnych.

Oferta dla inwestorów

Duże farmy fotowoltaiczne w Polsce są realizowane w ramach systemu aukcyjnego. Zapewnienie stabilnych przychodów przez 15 lat w połączeniu z  znaczącym spadkiem cen za wyposażenie instalacji fotowoltaicznej powoduje, że są to interesujące projekty inwestycyjne. Jednocześnie inwestorzy ponoszą minimalne ryzyko w zakresie prognozowanych kosztów operacyjnych z uwagi na fakt, że w tej technologii OZE nie ma kosztów pozyskania surowca, ani opłat za korzystanie z piętrzenia. Nie są to również instalacje wymagające kosztownego serwisowania. Z drugiej strony mamy pewną prognozowaną produkcję w ujęciu wieloletnim. Posiady duże wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów OZE w różnych technologiach. Kompleksowo potrafimy przygotować proces całej inwestycji – od przygotowania niezbędnych dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych aż do budowy elektrowni i przyłączenia do sieci energetycznej.